Top

Call Us : 9246210072 , 9063410072 , 8179810072

NEET 2018

S.n.o Name Rank
1 Abhishek Kumar Gupta 6th Rank
2 Amit Bhawalkar 11th Rank
3 Sakshi Bharadwaj 21st Rank
4 Saumya Johri 26th Rank
5 Madhur 31st Rank
6 Pankaj 32nd Rank
7 Nikita Baheti 41st Rank
8 Ram Kiran K 90th Rank
9 Srinidhi L 95th Rank