Top

Call Us : 9246210072 , 9063410072 , 8179810072

PGI June 2017

S.n.o Name Rank
1 Komal Khandelwal 1 (OBC)
2 Shivani Sharma 2
3 Raja 2 (SC)
4 Abhijit A Anil 3 (OBC)
5 Mrinalini Rathore 4
6 Shyam Prakashbhai P 5
7 Richa Mishra 6
8 Navleen Kaur 8
9 Mansi Mendiratta 9
10 Ishika Garg 11
11 Apurva Raghuvamshi 12
12 Utkarsha 15