Top

Call Us : 9246210072 , 9063410072 , 8179810072

PGI November 2016

S.n.o Name Rank
1 Apurva Raghuvanshi 3rd Rank
2 Bhumika Gumber 5th Rank
3 Utkarsha kaushal 6th Rank
4 Vivek Malik 8th Rank
5 Dewanshi Rajpoot 9th Rank