Top

Call Us : 9246210072 , 9063410072 , 8179810072

PUNJAB 2016

S.n.o Name Rank
1 BALPREET KAUR 14
2 NAKUL SINGLA 22
3 RAMANDEEP KAUR 36
4 JASNEET KAUR 41
5 HARPREET KAUR 53
6 PUNEET KASAHYAP 53
7 SNEHDEEP 61
8 YAMIR BUDHWAR 86
9 ADITI BAJAJ 98