Top

Call Us : 9246210072 , 9063410072 , 8179810072

MAHARASHTRA 2016

S.n.o Name Rank
1 JASMINE FULCHAND JAWADE 1 ( Category )
2 Jyoti Kumar Jha 29
3 Ripunjay kumar Tripathi 33
4 GURDEV SINGH RAJENDER SINGH BALI BALI 40
5 DARSHAN UDAY HEDA 50
6 VIMI MUKESH JAIN 69
7 ABHIJEET ASHOKRAO JAISWAL 94 ( OBC 11 )
8 PRIYESH DAKSHESH SHAH 95
9 GARGILAXMI PRASHANT ELKUNCHWAR 96
10 PRIYANKA RAMDAS BOBADE 124 ( Category 6 )