Top

Call Us : 9246210072 , 9063410072 , 8179810072

COMEDK 2016

S.n.o Name Rank
1 Shilpi Tiwari 3
2 Veena S Ravi 4
3 Lohit Arora 10
4 Shivam Rastogi 12
5 Sowmya K 13
6 Kanika Chilar 33
7 Roop Ganguly 38
8 Priyadarshini 42
9 Alok Pandey 63
10 Roginth Vigneshwaran 89
11 Abhishek Jha 103
12 Aparna Robin 106
13 Nevin Abraham 107
14 Gargilaxmi 135
15 Paul Pritam 156
16 Sunita Pobbithi 157
17 Kishore Reddy 164
18 Susheer Sangeeta 197
19 Garima 201
20 Divya Dhingra 239
21 Anjana A G 244
22 Gurdev Singh Bali 258
23 Rachna Chaurasia 260
24 Sourav Sarkar 264
25 Sushmita V P 281
26 Sakshi 299
27 Lekshmi S P 300
28 Darshini 307
29 Karthika M V 318
30 Kirthi Rohilla 334
31 Vijeta Makhiji 374
32 Vivek A 380
33 Supriyo 389
34 Anjaly Aravind 391
35 Gaurav Satrawla 395