Top

Call Us : 9246210072 , 9063410072 , 8179810072

AIPG 2014

S.n.o Name Rank
1 Vijay Yadav 3 (OBC RANK-1)
2 Dr. Debraj Howlader 8 (SC RANK-1)
3 Rani Ranabhatt 20
4 Sachin Parashar 45
5 Vinni Arora 46
6 Saumil Mogre 56
7 Neetu Rani Sharma 57
8 Saurabh Khattar 63
9 Lakshmi R 73
10 Nimisha B Abraham 88
11 Dr. Ankit Chanani 89
12 Dr. Richa Bansal 95
13 Pranjal Nagar 97
14 Garima Kalia 100
15 Mareeza Zachariah 105
16 Krutika Shekhawat 108
17 Manikandan 117
18 Vivek Malik 121
19 Rahul Kaul 125
20 Suchitra Naik 134
21 Abdul Shameer 140
22 Tuhina Ghosh 162
23 Navita Budhiraj 165
24 Ankita Piplani 168
25 Jeslin Merly Jamesa 171
26 Pallavi Soni 178
27 Sanoj NM 197
28 Athulya P 198
29 Meera 203
30 Divya Doneria 206
31 Vaibhav Mishra 209
32 Ibrahim Ali 211
33 Shivani Mangal 221
34 Sandhya KN 229
35 Kaushal 230
36 Dr. Chetna Tikmani 237
37 Mehak Bansal 252
38 Arpanna 263
39 Navin Nair K 270
40 Sharad Agrawal 284
41 Aditi Singh 285
42 Jicky Rajan 294
43 Ramciya KV 296
44 Rahul Kanaujia 301
45 Mithilesh KV 314, (9th Rank (SC))
46 Ankit Varun 317
47 Amrita Samanta 326
48 Aravind P Mohan 345
49 Arti Yadav 359
50 Sajda Khatoon 366
51 Aadit Anil Kumar 385
52 Shishir Kumar 392