Top

Call Us : 9246210072 , 9063410072 , 8179810072

COMEDK 2014

S.n.o Name Rank
1 Shivani Mangal 13
2 Abdul Shameer CK 40
3 Chandni 49
4 Bishakha Kanrar 51
5 Suchita Naik 60
6 Dhulipala Manasa 92
7 Anoop M 95
8 Ankita Piplani 101
9 Ishita Jakhanwal 114
10 Abhilash B 136
11 Richa Bansal 147
12 Aprajita 163
13 Manikandan G R 174
14 Shripal oswal 181
15 Preeti Sharma 191
16 Anna Roy 199
17 Ram Kumar P S S 203
18 Mareeza Zacharia 214
19 Prateek Singhal 230
20 Ishan Roy Choudhury 236
21 Erra Puri 241
22 Lunia Mayank 243
23 Nidhi Singh 246
24 Jyothsna Pinni 257
25 Ruchi Shreshtha 278
26 Divyia J 281
27 Acharya Pratik 294
28 Lovisha JhunJhun Wala 325
29 Rahul Garg 343
30 Shishir Kumar 356
31 Anvar KP 358
32 Mitali Loya 386
33 Amrita Samanta 431
34 Girish Bodhare 436
35 Aadit Anil kumar 454
36 Rohit yadav 467
37 Nipun Mohan 484
38 Chetna Tikmani 485
39 Paramesh Kumar Y 497
40 DixitRaj PT 499