Top

Call Us : 9246210072

NEET 2018-2019  Grand Test Batch


NEET Examination Schedule of 2018-2019

(Grand-Test Batch)

1

21 October, 2018

Grand Test- 1 (Total Syllabus) 
(240 Ques- NEET pattern)

2

28 October, 2018

Grand Test- 2 (Total Syllabus) 
(240 Ques- NEET pattern)

3

04 November, 2018

Grand Test- 3 (Total Syllabus) 
(240 Ques- NEET pattern)

4

11 November, 2018

Grand Test- 4 (Total Syllabus) 
(240 Ques- NEET pattern)

5

18 November, 2018

Grand Test- 5 (Total Syllabus) 
(240 Ques- NEET pattern)

6

25 November, 2018

Grand Test- 6 (Total Syllabus) 
(240 Ques- NEET pattern)